Říjen 2006

Maminka mě naučila:-D

11. října 2006 v 13:46 →Fun
MAMINKA MĚ NAUČILA.....
 • Moje matka mě naučila OCENIT DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI:
  "Jestli se hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku, právě jsem uklidila!"
 • Moje matka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ:
  "Modli se aby to z toho koberce šlo dolů!"
 • Moje matka mě naučila LOGICE:
  "Proč? Protože jsem to řekla!"
 • Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI:
  "Ujisti se, že máš čisté prádlo, co kdyby se stala nějaká nehoda!"
 • Moje matka mě naučila IRONII:
  "Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!"
 • Moje matka mě naučila MNOHO O VĚDĚ ZVANÉ OSMOZA:
  "Zavři pusu a sněz tu polívku!"
 • Moje matka mě naučila OHEBNOSTI:
  "Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!"
 • Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI:
  "Nevstaneš odsud dokud nesníš všechen ten špenát!"
 • Moje matka mě naučila o POČASÍ:
  "Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!"
 • Moje matka mě naučila ŽIVOTNÍMU CYKLU:
  "Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!"
 • Moje matka mě naučila ZÁVISTI:
  "Na světě jsou milióny nešťastných dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty."
 • Moje matka mě naučila MATEMATICE: "Kolik chceš knedlíků?" Chci tři. Dostanu pět.

Školní zásady :-D

11. října 2006 v 13:44 →Fun
ŠKOLNÍ ZÁSADY
 • V sychravých dnech chodí žák do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.
 • Do školy chodí kdy chce, nejlépe ve vyučovacích dnech.
 • Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.
 • Ze třídy odchází libovolně.
 • Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.
 • Není-li spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky, nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
 • Osoby, které potká, pozdraví hlasitým čau. Zásadně se nepřezouvá.
 • Je-li žák podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil.
 • Ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je, když tak po hlavě.
 • Je ukázněný ke všem spolužákům, zajistí pivo, je-li na něm řada.
 • Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.
 • Hraje karty jenom o peníze, když to neumí, ostatní ho to naučí.
 • Je-li žák opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.
 • Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná.
 • Za pořádek ve třídě ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestli-že nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.
 • Školní pomůcky nosí jen tehdy, chybí-li žák z jeho karetního družstva.
 • V přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu.
 • Na konci roku poděkují učitelé žákům za výdrž. Poté si žáci rozeberou školu.