Únor 2007

Nirvana-David Eric Grohl

18. února 2007 v 10:43 →Nirvana
DaveDavid Eric Grohl (bicí) se narodil dne 14. ledna 1969 ve Warrenu v Ohiu manželům Jamesu a Virginii Grohlovým. Virginie tehdy učila na střední škole a otec James dělal žurnalistu v novinovém koncernu Scripps - Howards. Tři roky před narozením Dava, se manželům Grohlovým narodila dcera Lisa. V Davových tří letech se rodina přestěhovala z Ohijského Columba do Spring a když bylo Davovi šest, tak se Grohlovi rozvedli. Dave vyrůstal se svou matkou, které si velice váží a řekl o ní toto: "Je to ta nejlepší ženská na světě". "Je tak skvělá." "Je silná, nezávislá, milá, inteligentní a je s ní psina." "Je prostě nej." Do NIRVANY se Dave dostal prakticky náhodou, když Kurt s Chrisem začali shánět nového bubeníka. Na druhém albu NIRVANY, které neslo název Nevermind již tedy hraje Dave Grohl a nehraje vůbec špatně. Hraje s obrovským nasazením a je vidět, že ho to baví. Dave byl také takovým "neviditelným" členem kapely, nikdy toho moc nenamluvil, ale jeho bubnování je nutno ohodnotit jedničkou.

Po Kurtově smrti a rozpadu NIRVANY se na čas ztrácí, ale v roce 1995 zakládá skupinu Foo Fighters, která se blýskla především hitem Learn To Fly..

Nirvana-Krist Anthony Novoselic

18. února 2007 v 10:36 →Nirvana
Krist Anthony Novoselic (baskytara) se narodil dne 16. května 1965 v kalifornském Comptonu. Rodiče Krist a Maria byli chorvatští emigranti.ChrisJméno "Novoselic" znamená v chorvatštině "nový osadník". Rodina se usadila v Gardeně v Kalifornii a pán Novoselic začal pracovat jako řidič nákladního vozu, rozvážející pitnou vodu. Když bylo Chrisovi 13 let, přestěhovala se jeho rodina do Aberdeenu (rok 1979). Chris měl rád skupiny jako Led Zeppelin či Black Sabbath a byl jejich hudbou stejně jako Kurt omámen. Založil skupinu Stiff Woodies (tuhá dřeva), ale moc dlouho jim to nevydrželo, jelikož Chrisovi zpívané vokály byly tak na úrovni první věty ve skladbě Territorial Pissings (výsostné chcaní) na albu Nevermind. Když se po rozpadu skupiny dal dohromady s Kurtem, založili spolu zanedlouho skupinu Fecal Matter, ale ta také příliš dlouho nevydržela. Na konci 80. let zakládají Kurt, Chris a Chad Channing skupinu NIRVANA a excelují s albem Bleach. Jejich první album bylo nahráno v Sub Pop za 600 dolarů, které jim tehdy zapůjčil Jason Everman, který měl na Bleach hrát pár kytarových částí (na obale je to také psáno), ale ve skutečnosti je prý vůbec nehrál.

Po Kurtově smrti a rozpadu NIRVANY hraje Krist Anthony Novoselic ve skupině Sweet 75 (skupina již neexistuje). "Za Kurta neexistuje náhrada." prohlásil krátce po Cobainově smti.

Nirvana-Kurt Donald Cobain

18. února 2007 v 10:29 →Nirvana
Kurt Donald Cobain(kytara, zpěv) se narodil dne 20. února 1967 v městečku Aberdeen, které se nachází 108 mil jihovýchodně od Seattlu. Aberdeen je malé, buranské městečko, zaměřené na těžbudřevaKurtNikdo sem prakticky nejezdí, a málokdy odtud někdo vyjíždí, jelikož nejbližší dálnice je odtud daleko. Kurt se narodil manželům Wendy a Donaldu Cobainovým, kteří tehdy ještě bydleli v nedalekém Hoquiamu, ale když bylo Kurtovi šest měsíců, tak se tato mladá rodina přestěhovala do Aberdeenu. O tři roky později se Cobainovým narodila Kurtova sestra Kim. Když bylo Kurtovi 7 let, darovala mu jeho teta Mary desky Beatles a Monkees a pokoušela se ho naučit hrát na kytaru. Ale Kurt byl tehdy příliš netrpělivý a začala se u něj pomalu projevovat hyperaktivita. Což znamená, že se sedmiletý Kurt nemohl na nic moc dlouho soustředit a musel brát lék - ritalin. Kurtův život se radikálně změnil v jeho osmi letech, kdy se rozvedli jeho rodiče, prý kvůli tomu, že Don nebyl moc často doma a Wendy to nezvládala. Kurtův životní přiběh je velice rozmanitý, ale je to také příběh, který by většina lidí nechtěla slyšet, protože by ho zřejmě nepochopila. Kurt byl symbol nezávislého života, zpopuralizoval punk rock a zemřel prakticky navrcholu své krátké kariéry. V únoru roku 1992 si bere za ženu zpěvačku skupiny HOLE Courtney Love a v srpnu téhož roku se jim narodila dcera Frances Bean. Avšak životy Kurta a Courtney se radikálně změnily po té, co vyšel nepříznivý článek v časopise Vanity Fair, ve kterém stálo, že Courtney brala v těhotenství drogy. I když se říká, že článek neovlivní soudce a ostatní administrativy, v případě Kurta, Courtney a Frances Bean Cobainových se asi konala výjimka, jelikož soudní spory, které následovaly, Kurta připravily o většinu vydělaných peněz, po té co NIRVANA prodala neuvěřitelných 9 milionů kusů alba Nevermind. Již dlouho před svatbou s Courtney byl Kurt závislý na heroinu, jelikož právě tato droga mu prý pomáhala při nesnesitelných bolestech jeho žaludku, které byly prý způsobeny stresem, ale později se ukázalo, že bolesti způsobuje žaludeční nerv skřípnutý v páteři.Kurtův dopis na rozloučenou

18. února 2007 v 10:24 O Kurtově smrti
To Boddah

Speaking from the tongue of an experienced simpletion who obviously would rather be anemascluated, infantile complain-ee. This note should be pretty easy to understand. All the warnings from the punk rock 101 courses over the years, since my first introduction to the, shall we say, ethics involved with independence and the embracement of your community has proven to be very true. I haven't felt the excitement of listening to as well as creating music along with reading and writing for too many years now. I feel guilty beyond words about about these things. For example when we're backstage and the lights go out and the manic roar of the crowd begins, it doesn't affect me the way in which it did for Freddy Mercury, who seemed to love, relish in the love and adoration from the crowd, which is something I totally admire and envy. The fact is, I can't fool you, any one of you. It simply isn't fair to you or me. The worst crime I can think of would be to rip people off by faking it and pretending as if I'm having 100% fun. Sometimes I feel as if I should have a punch - in time clock before I walk out on stage . I've tried everything within my power to appreciate it (and I do, God believe me I do, but it's not enough). I appreciate the fact that I and we have affected and entertained a lot of people. I must be one of those narcissists who only appreciate things when they're gone. I'm too sensitive. I need to be slightly numb in order to regain the enthusiasm I once had as a child. On our last 3 tours, I've had a much better appreciation for all the people I've known personally and as fans of our music, but I still can't get over the frustration, the guilt and empathy I have for everyone. There's good in all of us and I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad. The sad little sensitive, unappreciative, Pisces, Jesus man. Why don't you just enjoy it? I dont know! I have a goddess of a wife who sweats ambition and empathy and a daughter who reminds me too much of what I used to be, full of love and joy, kissing every person she meets because everyone is good and will do her no harm. And that terrifies me to the point where I can barely function. I can't stand the thought of Frances becoming the miserable, self-destructive, death rocker that I've become. I have it good, very good, and I'm grateful, but since the age of seven, I've become hateful towards all humans in general. Only because it seems so easy for people to get along and have empathy. Only because I love and feel sorry for people too much I guess. Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody, baby! I don't have the passion anymore, and so remember, it's better to burn out then to fade away.
Peace, Love, Empathy.
Kurt Cobain

Frances and courtney, I'll be at your altar. Please keep going Courtney, for Frances. For her life, which will be so much happier without me.

I LOVE YOU, I LOVE YOU!


PŘEKLAD


Pro Boddah

Tento dopis píše tak trochu blázen, který by evidentně byl radši věčně si stěžujícím děckem, takže by mu mělo být dobře rozumět. Všechna varování od punk rockových harcovníků, kterých se mi dostalo od té doby, co jsem se dostal do styku s řekněme "etikou" nezávislého života a s pohostinností vaší komunity, se ukázala být velmi pravdivá. Příliš mnoho let jsem nepocítil vzrušení z poslechu nebo skládaní hudby, čtení a psaní. Kvůli tomu se cítím nade vše vinen. Například před vstupem na scénu, když světla zhasnou a dav začne fanaticky ječet, nepůsobí to na mě, jako to působilo na Freddieho Mercuryho, který to zřejmě miloval, opájel se láskou a obdivem davu, což je něco, co hluboce obdivuji a co mu závidím. Skutečností je, že už dál nemůžu podvádět kohokoli z vás. Prostě to není fér ani pro vás ani pro mne. Nejhorší zločin, jaký si dovedu představit, je okrádat lidi tím, že předstírám, že mě to, co dělám, baví. Někdy mi připadá, že před vstupem na scénu by měly být píchačky. Dělal jsem, co bylo v mých silách, abych si vážil toho, co mám (a já si toho vážím, věřte mi, že ano, ale ne dost). Vážím si faktu, že já, že my jsme ovlivnili a pobavili spousty lidí. Musím být jeden z těch narcistů, co si věcí začnou vážit, až je po všem. Jsem příliš citlivý. Potřebuji být trochu lhostejný abych měl zase ten enthusiasmus, co jsem míval jako dítě. Na našich posledních 3 turné se mi dařilo daleko víc si vážit lidí, které jsem osobně znal a našich fanoušků, ale pořád nedokážu překonat tu frustraci, pocit viny a soucitu, který ke každému chovám. V každém z nás je dobro a já si prostě myslím, že miluju lidi až příliš, tak moc, že je mi z toho tak kurevsky smutno. Smutné, citlivé, nevděčné znamení Ryb, proboha.... Proč si prostě neužíváš? Nevím. Mám skvělou ženu, ve které se snoubí ambice s pochopením a dceru, která mi tolik připomíná, jaký jsem sám býval - plný lásky a radosti. Líbá každého, koho uvidí, protože všichni jsou hodní a nikdo jí neublíží. A to mne děsí, že už nemohu dál. Nemohu vystát představu, že Frances jednou bude blbě se cítící, sebedestruktivní, mrtvej rocker, jako jsem já. Mám se dobře, velmi dobře a jsem vděčný, ale od svých sedmi let jsem začal pociťovat nenávist k lidem. Jenom proto, že pro lidi je to prostě tak jednoduché přijít a domoci se soucitu. Jenom proto, že lidi miluju a je mi jich tolik líto. Děkuji vám všem za vaše dopisy a zájem během posledních let. Jsem moc excentrický a náladový člověk. Jíž nemám sil a tak si pamatujte: Je lepší shořet než vyhasnout.

Mír, lásku a porozumění.
Kurt Cobain

Frances a Courtney, zůstanu na vašem oltáři. Prosím, Courtney, jdi dál, kvůli Frances, kvůli jejímu životu, který bude beze mne o tolik šťastnější.

Miluji tě, miluji tě!

ORIGINÁL

Já bych se teda nedokázala zabít....:-/

Nirvana-Historie

18. února 2007 v 10:17 →Nirvana
Nirvana vznikla v roce 1986, kdy se skládala z Kurta Cobaina, Chrise Novoselica a Aarona Burckharda, kterého později vystřídali na postu bubeníka kapely Chad Channing, Danny Peters či Dale Crover, ale až v roce 1990 se do kapely dostává snad nejlepší bubeník Dave Grohl.

V lednu roku 1988 nahrává Nirvana 10 demo písniček s názvem Godfather Of Grunge, které šéf nahrávací společnosti Sub Pop Jonathan Poneman ohodnotil kladně a sepsal s Nirvanou smlouvu. V listopadu nahrává Nirvana svůj debutní singl Love Buzz/Big Cheese, kterého bylo vylisováno pouhých 1000 kusů.

V lednu roku 1989 nahrává Nirvana v sestavě Cobain, Novoselic, Channing a doprovodný kytarista Jason Everman své první album Bleach, na které připadlo celkem směšných 600 dolarů, které Nirvaně zapůjčil Jason Everman. Album vyšlo v červnu a ještě tentýž měsíc vyráží skupina na měsíční šňůru po státech a v říjnu na 6ti týdenní turné po Evropě, po němž Jason odchází do Soundgarden.

V září 1990 se v kapele objevuje další bubeník Danny Peters a Nirvana vydává další singl Sliver/Dive, který obsahuje i živé nahrávky písní About A Girl a Spank Thru (Spank Thru se objevila již dříve na demu skupiny Fecal Matter, kterou dříve založili Kurt a Chris).

Ještě tentýž měsíc přichází do kapely bubeník washingtonských Scream Dave Grohl, o kterého ihned po spatření projevila Nirvana zájem. Dave Grohl Nirvaně nejvíce vyhovoval, měl nesmírně tvrdý úhoz a každou chvíli museli na jeho bicích vyměňovat blány. Nirvana je tedy nyní ve složení Kurt Cobain, Chris Novoselic a Dave Grohl.

24. září 1991 vychází album Nevermind, obsahující písně, z jejichž textů je možno vyčíst, že se Kurt zabývá otázkou smyslu života a objevují se zde i známky pomyšlení na sebevraždu. Například v písni Stay Away, která se měla původně jmenovat Pay To Play, se objevuje verš: "I don't know why I'd rather be dead than cool" (Já nevím proč bych radši byl mrtvý než drsný). O den později se v Amsterdamu uskutečnil koncert "Live At Paradiso", na který přišlo neuvěřitelných 130 000 lidí. V říjnu je Nevermind oceněn zlatým diskem. Úspěch alba Nevermind začala píseň Smells Like Teen Spirit, na jejíž klip bylo vyčleněno pouhých zhruba 50 000 dolarů a už vůbec se nepočítalo s tím, že by se píseň mohla stát hitem. Hitem se měla stát až píseň Come As You Are. Později se alba Nevermind prodalo neuvěřitelných 9 000 000 kusů, což už bylo pro Kurta zřejmě neúnosné. V průběhu australského turné, konající se v lednu roku 1992 vydává Nirvana limitovanou edici alba Hormoaning, kterého bylo vylisováno jen 10 000 kusů.

V únoru 1992 si Kurt bere za ženu zpěvačku skupiny Hole Courtney Love a 18. srpna se jim narodila dcera Frances Bean. U Kurta se poprvé začínají objevovat příznaky závislosti na heroinu. 15. prosince vydává Nirvana kompilaci B - stran singlů a rarit s názvem Incesticide, album bylo hned z jara oceněno zlatem. Písně přesně vystihují svými texty a melodiemi stav, v jakém se Kurt tehdy zřejmě nacházel, stav bezmoci. Například verš: "Grandma take me home" (Babi vem mě domů) v písni Sliver je toho důkazem.

V dubnu roku 1993 hraje Nirvana v Cow Palace v San Francisku, kde poprvé zazněla píseň Rape Me (Znásilni mě), která byla jedna z těch které se měly objevit na dalším albu.

V září 1993 tedy vychází 4. album, které se mělo původně jmenovat I Hate Myself And I Want To Die (Nenávidím se a chci zemřít), ale album muselo být na příkaz Geffen Records (kde Nirvana vydala svá poslední 2 alba) přejmenováno na In Utero (V děloze). Texty jsou ještě cyničtější a vévodí jim zdravotní téma, které z předchozího alba nadhodila píseň Drain You. Ten samý měsíc přichází do Nirvany ze skupiny Germs doprovodný kytarista Pat Smear. 18. listopadu hraje Nirvana v pravidelném pořadu MTV Unplugged. Vystoupení sklidilo ohromný úspěch, konečně se ukázalo, že Nirvana není jen úpadková kapela z buranského Aberdeenu, ale že i punková kapela dokáže dělat smysluplnou hudbu. V prosinci se toto vystoupení dostalo dokonce na album s názvem MTV Unplugged In New York.

Kurtův život zkomplikovali především novináři, kteří psali nepravdivě a možná i právě kvůli nim si Kurt a Courtney vytrpěli své, jelikož Courtney měla v průběhu těhotenství brát drogy. Situace vzrostla do nebývalých rozměrů, konaly se nekonečné soudy o péči o Frances, které Kurta stály většinu vydělaných peněz z alba Nevermind.

Začátkem března 1994 se Kurt předávkoval prášky, které zapil šampaňským, tudíž věděl co dělá. Nebyl to zdaleka první ani poslední Kurtův pokus o sebevraždu. Vždy ho na poslední chvíli zachránila Courtney, naposledy v Římě během evropského turné v březnu 1994, pár dnů před plánovaným koncertem v Praze.


8. dubna 1994 v 8:40 hodin ráno je nalezeno tělo Kurta Cobaina. Kurt našel osamělou smrt o dva dny dříve v nástavbě nad garáží ve svém luxusním domě poblíž Seattlu. Všem bylo v tu chvíli jasné, že se jedná o sebevraždu, fanoušci to však nemohli pochopit. Nechápali, proč by si ženatý člověk s malou dcerkou, na vrcholu své kariéry, vzal život. Začali se objevovat různé teorie, titulek "Who killed Kurt Cobain" (kdo zabil Kurta Cobaina) byl v novinách tím nejčastějším. Lidé začali z Kurtovy smrti obviňovat Courtney, proti níž veřejně vystoupil i její vlastní otec Hank Harrison. Nejznámějším odpůrcem sebevraždy je detektiv Tom Grant, kterého si Courtney najala, aby našel Kurta. Jak je to se smrtí Kurta Cobaina se již asi nikdy nedozvíme, ale je nám asi všem jasné, že s Kurtem odešel především velký umělec, umělec který nejspíš nikdy nepochopil, proč ho lidi tak zbožňují. "Například před vstupem na scénu, když světla zhasnou a dav začne fanaticky ječet, nepůsobí to na mě, jako to působilo na Freddieho Mercuryho, který to zřejmě miloval, opájel se láskou a obdivem davu, což je něco, co hluboce obdivuji a co mu závidím. Skutečností je, že už dál nemůžu podvádět kohokoli z vás," napsal Kurt ve svém dopise na rozloučenou.

Jak naštvat učitele...

10. února 2007 v 17:15 →Fun
  • Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlí
  • Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem svoje propisky
  • Přilepte čtvrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout
  • Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky (pokud je to technicky možné)
  • Vykřikujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (třeba "Máslo”)
  • Trefte "omylem” učitele svačinou
Některé rady radši nezkoušejte...Mohli by z toho býti pěkné poznámky.....


Ceny za bleskovky 2

10. února 2007 v 14:02 →Moje ceny
=) Sranda ne?


Oblékání 3

9. února 2007 v 19:21 →Popelnice
Další stránka kde si můžete daného člověka obléci....

Oblékání 2

9. února 2007 v 19:19 →Popelnice
Tady máte dálší odkaz, kde si můžete oblékat podle svého vkusu....

Diplom za nej blog

9. února 2007 v 15:00 →Moje ceny
Tak tady mám diplom za třetí místo o nej blog....Myslím že to bylo z desti lidí....

Oblékání 1

9. února 2007 v 14:30 →Popelnice
Takže, určitě jste to už viděli na spousty blocí.....Dávám to sem, aby jste se nenudili....
Tak tady si oblékej, podle svého stylu....
Příjemnou zábavu...;-)

Bleskovka 16-konec-ceny

6. února 2007 v 16:56 →Bleskovky
Přichystala jsem tu další bleskajdu...Jako obvikle, nic těžkého...emusíte psát, abych vás upozornila na blog, páč to dělám automaticky;-) Jen aby jste se nsmuseli zdržovat....

1) MOOOC VÁS VŠECHNY PROSÍM, HLASUJTE TADY PRO MĚ. JSEM TAM POS PŘEZDÍVKOU NIKÍS. BUDU VÁM MOC VDĚČNÁ.
2)VAŠE OBLÍBENÁ SKUPINA
3)VÁŠ OBLÍBENÝ ZPĚVÁK
4)VAŠE OBLÍBENÁ BARVA
5)CO NEBO KOHO SI PŘEJETE NA DIPLOM....HLAVNĚ PROSÍM NEPIŠTE EMO...NEVÍM TOTIŽ CO TO JE:-)
TAK PÍSEJTE;-)NIKÍS....NEŽ NAPÍŠU DO KOMENTÁŘŮ MOJÍ FRÁZI, TAK PIŠTĚ VŠICHNI;-) DĚKUJU MOC
Tak tady máte diplomy....
Snad se Vám líbí...

Žirafa

5. února 2007 v 10:50 →Pár referátů
Žirafa je sudokopytník, je nejvyšší ze všech suchozemských živočišných druhů. Samci dosahují velikosti od 4,8 až do 5,5 metru a váží až 900 kilogramů. Samice jsou obecně trošku menší a lehčí. Přirozeným prostředím pro žirafy jsou suché savany a otevřené pláně s řídkým stromovím. Spásá vegetaci ve vyšších polohách než všichni ostatní savci. Díky dlouhému jazyku, šikovné stavbě páteře a ohebným nohám může žirafa dosáhnout na velké množství potravy. Typicky si dlouhým jazykem přitáhne větev a poté oddálí hlavu a tím si shrábne listí hřebenovitými zuby. Konzumace potravy a pití zabere žirafě denně přibližně dvanáct hodin.
Mezi význačné znaky patří velké oči a uši, chůdovité nohy s velkými chodidly a tenký ocas s oháňkou, která slouží například k odhánění much. Na hlavě má žirafa dva až čtyři růžky (osikony), které jsou u samců větší než u samic. Samice se páří s dominantním samcem v dané lokalitě. Samci o dominantu bojují přetlačováním se krky, někdy dokonce do sebe narážejí hlavami, často proplétají krky. K tomuto boji dochází často mezi mladými samci, případně při příchodu nového samce do teritoria. Po vyhraném souboji vítěz poníží soka tím že s ním předstírá páření. Březost u samic trvá 457 dní po které se narodí jedno mláďě, jen výjimečně se narodí dvojčata. Obvykle se mláďata rodí v období sucha, těsně po narození váží mládě přibližně 70 kg a měří okolo 2 metrů. Přirozeným nepřítelem žiraf jsou lvi, levharti a hyeny. Nicméně žirafy proti nim nejsou úplně bezmocné, jedním mohutným kopem jsou schopny lva na místě zabít. Žirafa je zapsána na červeném seznamu IUCN v kategorii: nižší riziko ohrožení-LOWER RISK (LR), stupeň cd. Žirafy jsou loveny bezohlednými pytláky například kvůli střapci na svém ocasu, který je prodáván jako suvenýr a nebo je používán k odhánění much. Zbytek mrtvého zvířete zůstane na místě nevyužitý. Způsoby komunikace jsou: hlasová. Čichová a tělesná.

Lev

5. února 2007 v 9:54 →Pár referátů
Lev jako výsledek více než 60 milionů let vývoje řádu šelem představuje spolu s ostatními kočkovitými šelmami nejlepší formu adaptace k lovu mezi pozemskými savci.Lev stejně jako ostatní predátoři žádnou škodnou není. Jeho rolí je naopak udržovat rovnováhu v přírodě a ozdravovat populace druhů, které tvoří jejich kořist. Faktem je, že jedinou "škodnou" na povrchu planety země jsme my, lidé. Tělo lva je pokryto srstí zlatavé barvy (s různými odstíny u lvů z jednotlivých populací či poddruhů). V mládí se na srsti vyskytují tmavé skvrny, které v průběhu dospívání postupně mizí. Dominantními lvími smysly jsou zrak a sluch, zejména je třeba zdůraznit vynikající noční vidění. Čich kvalit zraku a sluchu zdaleka nedosahuje. Orientaci v naprosté tmě umožňují hmatové vousy na stranách tlamy a na tlapách. Ve volné přírodě se samci dožívají v průměru 10 - 12 let, samice 15 let (výjimečně přes 20). K vymezení teritoria používají lvi hlasové prostředky - řvaní - a také pachové a vizuální značení. Ve vzájemném kontaktu hrají nejdůležitější roli mimika a gesta, doprovázená bohatou škálou zvukových projevů. Členové smečky se zdraví otíráním lící, přičemž aktivita vychází od níže postaveného jedince (mládětě či lvice) k výše postavenému (dospělému jedinci či samci). Lvi rozvinuli celou škálu chování k vyjádření agrese či podřízenosti, čítající zvuky, mimiku a gesta.

Taktika lovu lva je založena na neslyšném přiblížení, krátkém pronásledování, strhnutí a usmrcení kořisti prokousnutím hradla a následným udušením. Přibližně v polovině případů členové smečky při lovu spolupracují a mohou si tak troufnout na větší kořist a lovit úspěšněji.Jako vrcholovému predátorovi dospělým jedincům hrozí od ostatních druhů jen malé nebezpečí. Výjimku tvoří krokodýli při překračování vodních toků a napadení přesilou hyen. Ostatní predátoři představují spíše hrozbu pro jeho mláďata.

15. bleskajda-konec-ceny

5. února 2007 v 8:40 →Bleskovky
15. bleskajda je tady:-)TADY JSOU OTÁZKY:
1)MOOOC VÁS PROSÍM HLASUJTE TADY PRO MĚ. MÁM TAM PŘEZDÍVKU NIKÍS.
2)HLASOVALI JSTE? NEBO BUDETE HLASOVAT?

3)TVÉ JMÉNO
4)TVÁ OBLÍBENÁ BARVA
5)CO NEBO KOHO SI PŘEJEŠ NA DIPLOM
VYHRÁVAJÍ PRVNÍ 4....TAK PROSÍM HLASUJTE A PIŠTE....DRŽIM PALEČKY;-) NIKÍS;-)
A jsou tu konečeně ceny:-)
Omlouvám se že jsem to udělala tak pozdě, ale nějak nestíhám:-)

VÉÉÉLKÁ PROSBA

4. února 2007 v 22:02
VŠECHNY MOOOC PROSÍM......HLASUJTE PLOSÍM TADY. JE TO VELMI DŮLEŽITÉ....PLOSÍM...JSEM TAM POD PŘEZDVKOU NIKÍS
DĚKUJI VŠEM KTEŘÍ HLASOVALI:-) NIKÍS

Bleskajda 14.-konec-ceny

4. února 2007 v 16:14 →Bleskovky

Ahoj....Znova tu mám for you bleskovku.
1) Hlesujte pro mne prosím
tady....Mám tam přezdívku Nikola nebo Nikís
2)Hlasovali jste? Nebo budete hlasovat?
3)Co nebo koho by jste si přáli na diplom? (možná to nesplnim, ale budu se snažit)
Vyhrávají první (tentokrát) 4......Tak Vám všem držim palečky.....;-)Nikís;-)
Tady jsou ceny.....Myslím že jsem naša vše....;-)
.........:-)


Rozvod...:-(

3. února 2007 v 21:47
Rozvádí se mi rodiče....Opravdu jsem netušila, že rozvod je tak strašná věc....Naši se už tak rok a půl hádali...Opravdu hrůza....Mamina si ale vždycky začala...Pořád nadávala na taťkovo mámu (mojí babičku) jak je nesprvedlivá, fúrie jedna....Nespravedlivá to sice byla, ale za to člověk nemůže, když si to neuvědomuje....Mamina to schválně říkala nahlas aby jsme to se ségrou slyšeli tak...Jednou zase chodila máma po bytě a říkala jaká je to svině, že z taťky jenom ždíme peníze a tak podobně....No, taťka už ty její hemzi nevydržel a začal jí škrtit...Mamina nás hned volala, aby jsme viděli, že taťka mamku škrtí....Segra (je o 3 roky starší) už to nemohla vydržet a vyběhla ven....Mamina mě volala a já jen vlídně:,, Ano mami?". Ani jsem tam nešla.....Trvalo to jenom chviličku, takže by taťka mamku ani uškrtit nemohl......Já vím že taťka mamku škrtit neměl, ale to co do tý doby snášel bylo děsný...Taky se mu mamina hrabala v mobilu...No prostě děs...Taťka už to nevydržel a asi tak před dvěma dny podal žádost o rozvod....My jsme se museli rozhodnout kam chceme jít, ale my jsme chtěli zůstat všichni pohromadě...Tak jsme u tý pani moc nenamluvili...Jen jsme dospěli k názoru, že tak jak rozhodnou naši (kdy kdo budem), tak to uděláme...No řekněte sami. Vy by jste snad řekli s kým chcete být? A jestli jo, tak to jste ohromě silní lidé....Jak to bude dál nevíme...Teď ještě žijeme všichni společně a nikdo se doma nehádá...Až na mě a segru.....Já nevim proč se lidi berou, naslibujou si na svatbě hory doly a pak se rozvedou, čímž nejvíc trpí jejich potomci....Opravdu nepochopim....Nejspíš Vás to číst nebaví, ale už opravdu nevím co mám dělat...Určitě to zažilo spousty lidí a ví jaké to je...Ty snad chápou mou situaci....